O/20171206
Číslo  objednávky:           
O/20171206
Dodávateľ:                      
REKOS s.r.o., Perečínska 4511, 06901 Snina
IČO dodávateľa: 
31704069
Predmet objednávky:
Osadenie uličnej vpuste na ceste I/74.
Cena s  DPH:
 
Dátum vystavenia:  
18.12.2017
Viaže sa k zmluve: 
 
Objednávku podpísal:
Ján Kerekanič, starosta obce