Predpisy a VZN

-    všetky predpisy ako aj všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčín  sa nachádzajú vo formáte .pdf  a sú voľne dostupné k stiahnutiu
 
-    pre prezeranie súborov pdf je potrebné mať nainštalovaný napr. program Adobe Reader
 
-    ak nechcete otvárať dokumenty priamo vo vašom prehliadači, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz dokumentu, zvoľte si "Save target as" ("Uložiť ako") a vyberte si cieľovú zložku, kam chcete dokument uložiť  
 
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťAdobe Reader v8.10 En   (Stiahnuté: 1446 x)
 
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorín   (Stiahnuté: 1036 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Podmienky držania psov v obci   (Stiahnuté: 1007 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva   (Stiahnuté: 943 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Štatút obce   (Stiahnuté: 1003 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN o MP za TKO (2/2008)   (Stiahnuté: 1021 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN o miestnych poplatkoch (3/2008)   (Stiahnuté: 980 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN o Dani z nehnuteľnosti (1/2008)   (Stiahnuté: 975 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Spôsob úhrady za opatrovateľskú službu (2/2003)   (Stiahnuté: 906 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťSmernica: Poskytovanie JD v hmotnej núdzi (1/2007)   (Stiahnuté: 972 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťKomunitný plán rozvoja sociálnych služieb (2008-2013)   (Stiahnuté: 1002 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: o MP za TKO (22009)   (Stiahnuté: 904 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: o miestnych poplatkoch (32009)   (Stiahnuté: 976 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: o dani z nehnuteľnosti (12009)   (Stiahnuté: 965 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťRozpočet na rok 2009 a roky 2010, 2011   (Stiahnuté: 1080 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťZoznam platných obecných právnych noriem 2009   (Stiahnuté: 968 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: vybavovanie sťažností fyzických a právnických osôb   (Stiahnuté: 766 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN 6/2011: Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín obce Stakčín   (Stiahnuté: 737 x)
 
  


Posledná úprava ( 22.12.2011 )