Sekretariát

 

Melánia Nergešová

 

 -samostatná odborná referentka a je zodpovedná za úsek :

 

    sekretariát starostu 

    správa registratúry a podateľňa

    pokladňa

    úsek sociálnych vecí a rodiny 

    správa poplatkov za hrobové miesta

 

  - tel.č.: 057/7582620

                                                            Úradné hodiny:
                                                         
                                                        Pondelok 7.30 - 15.30
                                                        Streda     7.30 - 16.30
                                                        Piatok     7.30 - 15.00