Rokovací poriadok


                                              R O K O V A C Í    P O R I A D O K

                                         Obecného zastupiteľstva v S t a k č í n e.Súbor k stiahnutiu  StiahnuťRokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stakčín   (Stiahnuté: 503 x)

 

 

Posledná úprava ( 01.10.2011 )