Povinné čipovanie psov, mačiek a fretiek
 Na základe zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti musia byť všetky psy, mačky a fretky do 30.09.2013 označené mikročipom. V opačnom prípade hrozí majiteľovi pokuta do výšky 370 €. V našej obci sa označovanie psov mikročipmi a očkovanie proti besnote bude vykonávať v mesiaci september. Označenie psa mikročipom bude stáť 10 € a očkovanie proti besnote 5 €. Záujemcovia nech sa prihlásia na Obecnom úrade v Stakčíne. Presný termín, čas a miesta očkovania budú vyhlásené miestnym rozhlasom.