Generálny pardon na neoprávnené odvádzanie odpadových vôd

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice oznamuje svojim zákazníkom, že v období od 29.05.2013 do 29.06.2013 vyhlasuje generálny pardon na neoprávnené odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Počas tohto obdobia sa občania, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu a nemajú s VVS a.s. uzatvorenú zmluvu, môžu zaevidovať na kontaktnom mieste bez účtovania pokút a poplatkov v rámci zákona.

 

Viac informácií nájdete v prílohe.

Súbor k stiahnutiu  StiahnuťOznam VVS a.s., Košice   (Stiahnuté: 235 x)