Obec Stakčín - Hlavná stránka
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Milota, zajtra Nina  –  Sobota, 11. júl 2020 
Hlavná stránka
 • Slovak (formal) - Slovensky
 • English
 • German formal - Sie

Výstup na Hodošík
http://stakcin.eu//images/obrazky/hodo%C5%A1ik2017.jpg
 
pozvánka
http://stakcin.eu//images/obrazky/pozvanka.jpg
 
Výberové konanie

 

 http://stakcin.eu//images/obrazky/002.jpg

Posledná úprava ( 20.04.2017 )
 
Ľude pud Nastasom
http://stakcin.eu//images/1p11.jpg
Posledná úprava ( 19.04.2017 )
 
Zájazd do Viedne
http://stakcin.eu//images/obrazky/unia2.jpg
Posledná úprava ( 19.04.2017 )
 
OZNÁMENIE O KONANÍ ČIASTKOVÝCH VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ

Lesopasienková spoločnosť ?Rovenky?, pozemkové spoločenstvo, 067 61 Stakčin

                                                                            

 

OZNÁMENIE O KONANÍ ČIASTKOVÝCH VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ

 

 

 

Výbor Lesopasienkovej spoločnosti ?Rovenky?, pozemkové spoločenstvo, 067 61 Stakčín, zvoláva čiastkové Valné zhromaždenie na deň

 

30.4.2016 o 14.00 hod.

 

Miesto konania: Hostinec ?U Cvana?, 1. poschodie.

Prezentácia členov Lesopasienková spoločnosť ?Rovenky?, pozemkové spoločenstvo, 067 61 Stakčin : 13.30 ? 14.00 hod.

 

Ďalšie čiastkové Valné zhromaždenia sa uskutočnia v dňoch: 14. 05. 2017 a 28. 05. 2017.

 

Program:

 

1.     Otvorenie

2.     Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3.     Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho Valného zhromaždenia

4.     Správa o činnosti výboru za rok 2016 a plán úloh na rok 2017-03-18

5.     Správa Dozornej rady k hospodáreniu LPS Rovenky za rok 2016

6.     Správa OLH o plnení LHP za rok 2016 a návrh plánu na rok 2017

7.     Správa o hospodárení za rok 2016 a schválenie ročnej účtovnej uzávierky

8.     Návrh finančného rozpočtu na rok 2017

9.     Informácia o ponuke na predaj podielov v spoločnej nehnuteľnosti

10.   Diskusia

11.   Návrh a schválenie  uznesenia  z dnešného čiastkového valného zhromaždenia

12.   Správa mandátovej komisie o prítomnosti členov LPS Rovenky

13.   Záver.

 

Vaša účasť na tomto čiastkovom zhromaždení ? J E  Ž I A D U C A´´. V prípade, že z vážnych dôvodov  nemôžete sa zhromaždenia zúčastniť, žiadame Vás o splnomocnenie Vám blízkej osoby ( manžel/ka/, súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov), ktorá sa zhromaždenia zúčastní a predloží splnomocnenie priamo pri prezentácií na čiastkovom Valnom zhromaždení. Splnomocnenie je prílohou pozvánky. Ak túto možnosť nemáte, navrhujeme Vám splnomocniť  jedného z týchto členov výboru LPS  ,,Rovenky´´- pozemkové spoločenstvo:

 

 • Ing. Ján Kresila, predseda                 Švermová              709/17,  06761 Stakčín, mobil: +421903649423
 • Kapraľ Juraj, podpredseda                 Ševčenkova          402/10,  06761 Stakčín  
 • Ing. Vladimír Kapraľ , člen                  Dlhá                       522/76,  06761 Stakčín
 • Turík Miroslav, člen                                            Ševčenkova          671/26,  06761 Stakčín

 

Splnomocnenie žiadame v termíne do 24.04.2017 zaslať na adresu Ing. Ján Kresila -  Švermová    709/17, 06761 Stakčín, prípadne toto splnomocnenie predložiť pri prezentácii na čiastočnom valnom zhromaždení.

 

V prípade potreby ďalších informácií a v prípadoch nejasností je potrebné kontaktovať predsedu pozemkového spoločenstva, telefón: +421903649423.

 

          ..................................................                                             ................................................                    

                         Juraj Kapraľ                                                                                Ing. Ján Kresila

              Podpredseda LPS Rovenky                                                        Predseda LPS Rovenky

 

 

 

................................................................................................................................................................

Telefón: +421903649423                                                                                                                                           email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Združenie vlastníkov neštátnych lesov  DIL- KURŠINY- pozemkové     spoločenstvo Stakčín, 067 61 Stakčin

OZNÁMENIE O KONANÍ ČIASTKOVÝCH VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ

 

                                                                

 

Výbor Združenie vlastníkov neštátnych lesov  DIL- KURŠINY- pozemkové spoločenstvo Stakčín, 067 61 Stakčín, zvoláva čiastkové Valné zhromaždenie na deň

 

30.4.2016 o 14.00 hod.

 

Miesto konania: Hostinec ?U Cvana?, 1. poschodie.

Prezentácia členov Združenie vlastníkov neštátnych lesov  DIL- KURŠINY- pozemkové spoločenstvo : 13.30 ? 14.00 hod.

 

 

Ďalšie čiastkové Valné zhromaždenia sa uskutočnia v dňoch: 14. 05. 2017 a 28. 05. 2017.

 

 

Program:

 

1.     Otvorenie

2.     Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3.     Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho Valného zhromaždenia

4.     Správa o činnosti výboru za rok 2016 a plán úloh na rok 2017-03-18

5.     Správa Dozornej rady k hospodáreniu PS DIL- KURŠINY za rok 2016

6.     Správa OLH o plnení LHP za rok 2016 a návrh plánu na rok 2017

7.     Správa o hospodárení za rok 2016 a schválenie ročnej účtovnej uzávierky

8.     Návrh finančného rozpočtu na rok 2017

9.     Informácia o ponuke na predaj podielov v spoločnej nehnuteľnosti

10.   Diskusia

11.   Návrh a schválenie  uznesenia  z dnešného čiastkového valného zhromaždenia

12.   Správa mandátovej komisie o prítomnosti členov DIL- KURŠINY

13.   Vyplatenie dividend za rok 2015

14.   Záver.

 

Vaša účasť na tomto čiastkovom zhromaždení ? J E  Ž I A D U C A´´. V prípade, že z vážnych dôvodov  nemôžete sa zhromaždenia zúčastniť, žiadame Vás o splnomocnenie Vám blízkej osoby ( manžel/ka/, súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov), ktorá sa zhromaždenia zúčastní a predloží splnomocnenie priamo pri prezentácií na čiastkovom Valnom zhromaždení. Splnomocnenie je prílohou pozvánky. Ak túto možnosť nemáte, navrhujeme Vám splnomocniť  jedného z týchto členov výboru LPS  ,, DIL- KURŠINY ´´- pozemkové spoločenstvo:

 

 • Ing. Ján Kresila, predseda                 Švermová              709/17,  06761 Stakčín, mobil: +421903649423
 • Kapraľ Juraj, podpredseda                 Ševčenkova          402/10,  06761 Stakčín  
 • Ing. Vladimír Kapraľ , člen                  Dlhá                       522/76,  06761 Stakčín
 • Turík Miroslav, člen                                            Ševčenkova          671/26,  06761 Stakčín

 

Splnomocnenie žiadame v termíne do 24.04.2017 zaslať na adresu Ing. Ján Kresila -  Švermová    709/17, 06761 Stakčín, prípadne toto splnomocnenie predložiť pri prezentácii na čiastočnom valnom zhromaždení.

 

V prípade potreby ďalších informácií a v prípadoch nejasností je potrebné kontaktovať predsedu pozemkového spoločenstva, telefón: +421903649423.

 

          ..................................................                                             ................................................                    

                         Juraj Kapraľ                                                                                Ing. Ján Kresila

              Podpredseda PS DIL- KURŠINY                                                      Predseda PS DIL- KURŠINY

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................

Telefón: +421903649423                                                                                                                                           email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

 


<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 27 - 52 z 173