Obec Stakčín - Fauna
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Zdenka, zajtra Ľuboš  –  Streda, 23. september 2020 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Fauna Tlačiť Email

 

V ríši zvierat 

 

Blízke územie obce Stakčín a najmä blízko situovaný národný park Poloniny vyniká početnosťou živočíšnych druhov. Pozornosť si zaslúžia predovšetkým cicavce - vlk , rys, medveď , vydra riečna, mačka divá, fúzač alpský, salamandra škvrnitá, rybárik obyčajný a orol skalný, ktoré sú trvalými obyvateľmi tunajších lesov. Dnes sa ku nim radí i zubor hôrny a los mokraďový, ktoré na naše územie prenikli z Poľska. Na území národného parku sa doteraz zistilo 5438 druhov bezstavovcov a 312 stavovcov, z toho 21 druhov rýb, 8 druhov plazov, 198 druhov vtákov a 55 druhov cicavcov.

 
Odkaz do fotogalérie: klikni sem 
 


Vodné toky Ulička a Zbojský potok sú významné predovšetkým hodnotou výskytu rýb v rámci Slovenska. Až jedna tretina z počtu zistených rýb patrí k vzácnym a ohrozeným druhom.

K významným a ohrozeným druhom patrí tiež hrúz Kesslerov ( Gobio Kessleri ) , hrúz fúzatý ( Gobio uranoscopus ) , mihuľa potiská ( Eudontomyzon danfordi ) , pĺž zlatistý ( Sabanejewia aurata) , ploska pásavá ( Abburnoides bipunctatus ) , pĺž obyčajný ( Cobitis taenia ) a jalec obyčajný . Z rýb typických pre toto územie (povodie) si zmienku zasluhuje výskyt hláváča obyčajného ( Cottus gobio). Pre oblasť východného Slovenska je to zriedkavý druh, ktorý nadväzuje na výskyt na Zakarpatskej Ukrajine a ďalej na západ sa nachádza v povodí Dunajca , Popradu, Hornádu a Slanej. Typickým znakom tohto druhu je spoločný výskyt s lipňom tymiánovým ( Thymallus thymallus).