hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Ľuboslava, zajtra Matúš  –  Nedeľa, 20. september 2020 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Knižnica Print E-mail

Knihovník: Ema Hrehová
Knižný fond: 10 257 zväzkov

Obecná knižnica je otvorená:

Pondelok: 16.30 h - 18.30 h
Streda:     16.30 h - 18.30 h
Piatok:     16.30 h - 18.30 h


Knižný fond sa zakupuje z prostriedkov obecného úradu, je teda jeho majetkom, na ktorý sa vzťahujú všetky zákonné predpisy o jeho ochrane a hospodárení. Aby sme umožnili jeho kontrolu, všetok knižný fond riadne zapisujeme a evidujeme. Jedným z hlavných predpokladov rýchlej obsluhy čitateľa je, aby každá kniha bola zaradená presne na svojom mieste. Tak sa dá dobre orientovať a rýchle obslúžiť čitateľa, pretože knižný fond je účelne roztriedený a správne usporiadaný.
Triedenie literatúry je odbornou knihovníckou činnosťou zaraďovania literatúry do vopred vypracovanej klasifikačnej schémy, ktorá je vytvorená so zreteľom na miestne pomery a na potreby občanov. Na pomery v obciach sa odporúča triedenie literatúry, ktoré je v prírastkovom zozname:

M - krásna literatúra pre mládež. Tu zaraďujeme všetku literatúru pre čitateľov do 14 rokov

Mu - náučná literatúra pre mládež

B (Beletria) - krásna literatúra pre dospelých (próza, poézia, dramatické diela)

N - náučná literatúra pre dospelých. Je to literatúra prírodovedecká, pôdohospodárska, technická - zo všetkých odborov techniky (strojárstvo, elektrotechnika, hutníctvo, baníctvo, doprava, staviteľstvo ...)