Obec Stakčín - Zasadnutia
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Edita, zajtra Cyprián  –  Sobota, 26. september 2020 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Zasadnutia Tlačiť Email

 

Plán práce Obecného zastupiteľstva v Stakčíne na rok 2011:

 

Február

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Správa o plnení rozpočtov obce a ZŠ s MŠ za rok 2010
3. Aktuálne úlohy
4. Diskusia a interpelácie poslancov

 

Apríl

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Správa o plnení rozpočtov obce a ZŠ s MŠ za 1. štvrťrok 2011
3. Správa o činnosti obecnej knižnice a DHZ za rok 2010 a úlohy na rok 2011
4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2010
5. Aktuálne úlohy
6. Diskusia a interpelácie poslancov

 

Jún

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2010 a
3. Schválenie záverečného účtu obce Stakčín
4. Informácia o investičnom rozvoji obce za 1. polrok 2011
5. Informácia o príprave Stakčínskeho festivalu
6. Aktuálne úlohy
7. Diskusia a interpelácie poslancov

 

September

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Správa o plnení rozpočtov obce a ZŠ s MŠ za 1. polrok 2011
3. Aktuálne úlohy
4. Diskusia a interpelácie poslancov

 

December

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Správa o plnení rozpočtov obce a ZŠ s MŠ za 1-9./2011
3. Správa o kontrolnej činnosti HK za 1. polrok 2011
4. Schválenie plánu kontrolnej činností HK obce na rok 2012
5. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a 2013,2014
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012 a roky 2013, 2014
7. Aktuálne úlohy
8. Diskusia a interpelácie poslancov

 

Zasadnutia OZ sa uskutočnia v posledné štvrtky v mesiaci, keď je plánované zasadnutie OZ.

 

Schválené uznesením OZ č. 20/2011 z 24.02.2011
Predkladá: Ján Kerekanič, starosta obce