Obec Stakčín - Zmluvy
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Irma, zajtra Leopold  –  Štvrtok, 14. november 2019 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

rok 2017
Filter     Poradie     Zobrazovať # 
Číslo Dátum Predmet zmluvy Zmluvná strana Suma
(s DPH)
17/35/054/140 21.12.2017 D O H O D A číslo: 17/35/054/140 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovn Úradom práce sociálnych vecí a rodiny HUMENNÉ, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné, v mene ktorého koná:
1/16/2017 19.12.2017 Predmetom tohto dodatku je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín sídlo: Švermova 148/9, 067 61 Stakčín v zastúpení: Mgr. Pete 299,- €
1/14/2017 19.12.2017 Predmetom tohto dodatku je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Pravoslávnej cirkvi v Stakčíne Pravoslávny farský úrad v Stakčíne v zastúpení: Mgr. Ján Gliganič CSc, ul. Mieru 255/17, 067 61 Stak 1376,- €
1/15/2017 19.12.2017 Predmetom tohto dodatku je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Stakčí Rímskokatolícka filiálna obec v Stakčíne v zastúpení: Mária Smoľaková, Ševčenkova 691/13A, 067 61 St 325,- €
4/2017 12.12.2017 Obec Stakčín odpredáva nehnuteľnosť - kostol, súp. číslo 739, postavený na pare. C KN 3/3 zapísaný n Pravoslávna cirkevná obec Stakčín, Pravoslávny farský úrad, Mieru 255/17, 06761 Stakčín, v zastúpení 2290,- €
Dodatok č.1 k Zmluve č. 01/2017 21.11.2017 Dodatok č.1 k Zmluve č. 01/2017 REKOS s.r.o., Perečínska 4511, 06901 Snina
Nájomná zmluva č. 4060/2016 20.11.2017 Predmetom je užívanie poľnohospodárskych pozemkových nehnuteľností. AGRIFOP, a.s., ul. Duchnovičova 576/18, 06761 Stakčín
10.11.2017 prenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 971, k. ú. Stakčín ako APOTHEKA Stakčín, s. r.o., Nad Cirochou 2308/4, 069 01 Snina 2400,50 €
1/ 02/2017 30.10.2017 Predmetom tohto dodatku je poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie na činnosť mládežníckych futbal OFK Agrifop Stakčín sídlo: Dlhá 737, 067 61 Stakčín v zastúpení: Milan Süč, tajomník OFK 500,- €
3/2017 24.10.2017 Predmetom predaja je odpredaj parcely C KN č. 1122, C KN 1123, C KN 1124 a budovy býv. zdrav. stredi Marta Kruľová rod. Leičová, 1. mája 2058/10, 06901 Snina 46000,- €
2/2017 26.09.2017 Predmetom predaja je odpredaj parcely C KN č. 149/106 a C KNč. 149/107 Peter Kelemanik, Čsl. armády 124/51, 06761 Stakčín 547,70 €
20.08.2017 Predmetom tejto zmluvy je vystúpenie skupiny Hrdza na podujatí \"Ľude pud Nastasom\" dňa 12.5.2018.. OZ Hrdza, Štefanovce 58, 08235 Štefanovce 1200,- €
1/ 03/2017 09.08.2017 Poskytovateľ poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na činnosť Stolnotenisového oddielu Stakčín na sú Stolnotenisový oddiel Stakčín v zastúpení: Vlastimil Husťak, Cirkevná 187/6, 067 61 Stakčín 600,- €
02.08.2017 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby ?Obnova chodníka pri ceste I/74 v obci Stakčín?... REKOS s.r.o., Perečínska 4511, 06901 Snina 117419,33 €
Dohoda o zániku zmluvy o poskytnutí služby č. 02/V 28.07.2017 Dohoda o zániku zmluvy o poskytnutí služby č. 02/VO/2015 Ing.Štefan Janko, Nad Cirochou 87, 06901 Snina
 


<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 15 z 41