Obec Stakčín - Zmluvy
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Lívia, zajtra Eleonóra  –  Štvrtok, 20. február 2020 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

rok 2016
Filter     Poradie     Zobrazovať # 
Číslo Dátum Predmet zmluvy Zmluvná strana Suma
(s DPH)
19/2016 21.12.2016 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Pravoslávnej cirkvi v Stakčíne Pravoslávny farský úrad v Stakčíne v zastúpení: Mgr. Ján Gliganič CSc, ul. Mieru 255/17, 067 61 Stak 1032,- €
18/2016 21.12.2016 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Stakčín Rímskokatolícka filiálna obec v Stakčíne v zastúpení: Mária Smoľaková, Ševčenkova 691/13A, 067 61 St 244,- €
17/2016 21.12.2016 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín sídlo: Švermova 148/9, 067 61 Stakčín v zastúpení: Mgr. Pete 224,- €
09.12.2016 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. MSD Stakčín 01 MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 1600,- €
Dohoda č. 16/35/010/41 29.11.2016 Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núd Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Sídlo: Kukorelliho 1, 066 01 Humenné V mene ktorého kon
18.10.2016 zmena Zmluvy o pripojení k IS DCOM. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerskeho 5, 811 05 Bratislava
16/2016 10.10.2016 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na organizovanie športových a rekreačných ak Stolnotenisový oddiel Stakčín v zastúpení: Vlastimil Husťak, Cirkevná 187/6, 067 61 Stakčín 350,- €
3/2016 06.10.2016 Obec Stakčín odpredáva parcelu C KN č. 314/40 ? ostatné plochy o výmere 992 m2 kupujúcemu Martinovi Martin Savkuľak, Záhradná 18, 06761 Stakčín 1686,40 €
15/2016 25.08.2016 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na organizovanie športových a rekreačných ak Futbalový klub Roma Snina sídlo: Palárikova 1628, 069 01 Snina v zastúpení: Maroš Keleman, Lesná 23/ 250 €
14/2016 10.08.2016 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie spoločenskému združeniu, ktoré nemá trvalý p Pasienkové urbárske pozemkové spoločenstvo Ostrožnica sídlo: Partizánka 1835/27, 069 01 Snina v zast 100 €
1370/3/2016/závodHN 28.07.2016 Zmluvné strany sa dohodli, že uzavierajú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospe Vsl. vodár. spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice
470/2016/OK 19.07.2016 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmieno, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnut Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
1/2016 12.07.2016 Poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie na základe žiadosti príjemcu. OFK Agrifop Stakčín, Dlhá 737, 06761 Stakčín v zastúpení Milan Suč, tajomník OFK 3000,- €
06.07.2016 Predmetom zmluvy je dočasné užívanie pozemkov, parc. č. KN 142/58 ? ostatné plochy o výmere 1822 m2 Mgr. et Mgr. Patrik Palasiewicz, Čsl. armády 130/60, 067 61 Stakčín
29.06.2016 1. Požičiavateľ bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na r Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
 


<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 15 z 36