Obec Stakčín - Zmluvy
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Lívia, zajtra Eleonóra  –  Štvrtok, 20. február 2020 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

rok 2015
Filter     Poradie     Zobrazovať # 
Číslo Dátum Predmet zmluvy Zmluvná strana Suma
(s DPH)
51900 31.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou MOS... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
15/35/052/239 20.12.2015 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
21/2015 18.12.2015 poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Pravoslávnej cirkvi v Stakčíne Pravoslávny farský úrad v Stakčíne v zastúpení: Mgr. Ján Gliganič CSc, ul. Mieru 255/17, 067 61 St 1032 €
20/2015 18.12.2015 poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Rímskokatolíckej církvi v Stakčíne Rímskokatolícka filiálna obec v Stakčíne v zastúpení: Mária Smoľaková, Ševčenkova 691/13A, 067 61 244 €
19/2015 18.12.2015 poskytnutie finančnej dotácie na činnosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Stakčín. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín sídGréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín sídlo: Švermova 1 224 €
27/2015/§ 54 - ŠnZ 26.11.2015 Poskytnutie finančného príspevku verejnému zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce sociál. vecí a rodiny Humenné
6/2015 20.11.2015 Odpredaj parcely C KN č. 1987 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 620 m2 Libor Teľvák a Alena Teľváková, Lesná 28/26, 06761 Stakčín 1042,10 €
5/2015 20.11.2015 Odpredaj parcely C KN č. 1986 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 620 m2 Milan Roháč a Irena Roháčová, Lesná 29/27, 06761 Stakčín 1054 €
4/2015 20.11.2015 Odpredaj parcely C KN č. 1978 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 662 m2 Vladimír Pokorný, Lesná 40/38, 06761 Stakčín 1125,40 €
3/2015 20.11.2015 Odpredaj parcely C KN č. 1977 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 715 m2 Ladislav Telvák, Lesná 41/39, 06761 Stakčín 1215,50 €
19.11.2015 Odohranie divadelného predstavenia Medveď a Pytačky v Kultúrnom dome v Stakčíne Divadlo A. Duchnoviča, Prešov 800,00 €
02.11.2015 Predmet výpožičky - vibračné zariadenie na výrobu zámkovej dlažby Spojená škola internátna, Snina
18/2015 12.10.2015 Poskytnutie finanč. dotácie na činnosť Stolnotenisového oddielu Stakčín - jeseň 2015 Stolnotenisový oddiel Stakčín 500,00 € bez DPH
2 23.09.2015 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve nebytových priestorov zo dňa 25.09.2013 Helena Halaburková, Dlhá 630/38
04.09.2015 Kúpa nehnuteľnosti: parcela KN C č. 2025/1 v k.ú. Stakčín o výmere 1669 m2 Kr. Ladislaus DÖRY, Vienna, Austria 3 338,00 € bez DPH
 


<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 15 z 45