Obec Stakčín - Obecné zastupiteľstvo
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Milena, zajtra Igor  –  Štvrtok, 9. apríl 2020 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Ostatné
Rozhodnutie
Výročná správa obce za rok 2016
Záverečný účet obce Stakčín za r. 2016
Výročná správa obce za rok 2015
Záverečný účet obce Stakčín za r. 2015.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stakčín na roky 2015 - 2025
Návrh rozpočtu obce na roky 2016, 2017, 2018
Výročná správa obce za rok 2014
Záverečný účet obce Stakčín za rok 2014
Návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stakčín
Výročná správa obce Stakčín za rok 2013
Záverečný účet obce Stakčín za rok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2013
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2014, 2015, 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a roky 2015, 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na r. 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
Výročná správa za rok 2012
Záverečný účet obce Stakčín za rok 2012
Zoznam platných právnych noriem obce Stakčín pre rok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
Rozpočet obce na rok 2013 a roky 2014, 2015
Návrh rozpočtu na rok 2013 a roky 2014, 2015
Rozhodnutie č. SP-2012/216-02
Výročná správa za rok 2011
Záverečný účet obce Stakčín za rok 2011
Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2011
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 31.12.2011
Návrh programového rozpočtu obce Stakčín na roky 2012, 2013 a 2014
Návrh rozpočtu obce Stakčín na rok 2012 a roky 2013, 2014
Výročná správa 2010
Návrh: Podmienky verejného obstarávania obcou Stakčín
Zoznam platných obecných právnych noriem pre rok 2011
Plán práce OZ v Stakčíne na rok 2011
Priority obce Stakčín na roky 2011 - 2014
Štatút obce Stakčín (25.02.2011)
Návrh rozpočtu obce Stakčín na rok 2010, 2011, 2012
Zoznam platných obecných právnych noriem pre rok 2009
Rozpočet na rok 2009 a roky 2010, 2011
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v obci Stakčín pre roky 2008-2013
Štatút obce Stakčín (28.02.2007)