Obec Stakčín - Obecné zastupiteľstvo
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Milota, zajtra Nina  –  Sobota, 11. júl 2020 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Oznamy
Oznámenie o začatí konania
Zámer navrhovanej činnosti
Pozvánka na zasadnutie OZ
Oznámenie o začatí konania
Africký mor ošíparých
Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2018.
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 -2020
Oznámenie verejnou vyhláškou.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Pozvánka na zasadnutie OZ
Návrh rozpočtu obce Stakčín na roky 2018-2020
žiadosť o súčinnosť
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny
Pozvánka na zasadnutie OZ
Zámer obce Stakčín predať majetok obce berúc do úvahy osobitný zreteľ
Odporúčania pre občanov v prípade ohrození mimoriadnymi udalosťami.
Pozvánka na zasadnutie OZ
Zámer obce Stakčín predať majetok obce berúc do úvahy osobitný zreteľ
Oznámenie o začatí územného konania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Upovedomenie o začatí konania
Oznámenie overejnou vyhláškou
Oznámenie overejnou vyhláškou
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Návrh rozpočtu obce Stakčín na roky 2017-2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Pripomienky k existujúcim CP
Oznámenie o začatí konania 2016/636
Oznámenie o začatí konania
Zámer obce Stakčín predať majetok obce berúc do úvahy osobitný zreteľ
Oznámenie o začatí konania
Oznámenie o začatí konania 216/206
Oznámenie o strategickom dokumente
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Zámer obce Stakčín predať majetok obce
Pozvánka na zasadnutie OZ
Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko - oznámenie o predložení zámeru
Verejná vyhláška
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Oznámenie o zadávaní jednoduchej zákazky
Oznámenie o zadávaní jednoduchej zákazky
Výzva na predloženie ponuky
Pozvánka na zasadnutie OZ