Obec Stakčín - Obecné zastupiteľstvo
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Karolína, zajtra Lenka  –  Streda, 3. jún 2020 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Všeobecne záväzné nariadenia a predpisy
2. NOVELIZÁCIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STAKČÍN číslo 3/2011
2. NOVELIZÁCIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STAKČÍN číslo 3/2011-návrh
VZN obce Stakčín č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Príloha č.1 k VZN 6/2011
Návrh zmeny VZN obce Stakčín č. 6/2011
Návrh VZN obce Stakčín č. 4/2016
VZN č.3/2016 o odpadoch v obci
VZN č.2/2016 o zápise do školy
VZN č.1/2016 o poplatkoch obce
Návrh VZN obce Stakčín č. 3/2016
Návrh VZN obce Stakčín č. 2/2016
Návrh VZN obce Stakčín č. 1/2016
Návrh zásad - oznamovanie kriminálnej alebo inej protispoločenskej činnosti
VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností
Návrh VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností
VZN obce Stakčín č. 1/2014
VZN č. 3/2013 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Návrh 1. novelizácie VZN č. 5/2004
VZN č. 2/2013 o zásadách pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
VZN č. 1/2013 o schvaľovaní prevádzky
VZN č. 3/2012 o nakladaní s odpadmi
VZN č. 2/2012 o poplatkoch za služby poskytované obcou
VZN č. 1/2012 o dani z nehnuteľností
Návrh prílohy č. 4 k VZN č. 7/2009
VZN 6/2011 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín obce Stakčín
VZN 5/2011 - podmienky vylepovania plagátov v obci Stakčín
VZN 1/2011 - o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Stakčín
VZN 2/2011: hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
VZN: Vybavovanie sťažností fyzických a právnických osôb (32010)
VZN o dotácii na žiaka (72009)
VZN o zásadách hospodárenia s majetkom (62009)
VZN o opatrovateľskej službe (52009)
VZN o dani z nehnuteľnosti (12010)
VZN 1/2009: O dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2009
VZN 3/2009: Miestne poplatky
VZN 2/2009: Miestne poplatky a miestne dane
VZN 2/2003: Spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
VZN 1/2008: O dani z nehnuteľnosti
VZN 3/2008: Miestne poplatky
VZN 2/2008: Miestne poplatky a miestne dane
VZN 1/2007: Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
VZN 4/2007: Podmienky držania psov v obci
VZN 5/2007: Prevádzkový poriadok pohrebiska